Jsme znalecká kancelář z pověření státu,
znalci v oboru kybernetiky a ekonomiky.


Znalecký posudek

Znalecký posudek vám poskytne objektivní názor pro rozhodování. Účelem je získat informace, které jsou pro dané řízení podstatné a které závisí na odborných znalostech.

Zjistit více

Forenzní laboratoř

Ve forenzní laboratoři realizujeme analýzu a odborné zdokumentování požadavků v oblasti ICT. Závěry forenzní analýzy jsou následně prezentovány ve formě znaleckého posudku.

Zjistit více

Validační centrum

Je soubor služeb, který Vám poskytuje podporu v celém životním cyklu projektového, investičního, změnového či provozního záměru. Validační centrum připravuje argumenty a rozbory pro správné rozhodování.

Zjistit více

Audit

Cílem auditu je prověření, zda je tato základní koncepce dodržena, případně zjištění nejzásadnějších odchylek od správné praxe předepsané legislativou a mezinárodními standardy a navržení způsobu jejich řešení

Zjistit více

CETAG, s.r.o.

Drůbežářská 837/27, Libuš, 142 00 Praha 4


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

IČ: 27451925
DIČ: CZ27451925

Právní forma: společnost s ručením omezeným
Zapsaná Dne 23. 5. 2006 u Městského soudu v Praze, oddíl C 114044

Bankovní spojení:
ČSOB a.s., č.ú.: 254370087/0300

KONTAKTNÍ ÚDAJE

E-mail: info@cetag.cz
Datová schránka: fjrvive

Ing. Jaroslav Mráz, jednatel
+420 724 871 197